بازی تعادلی با کودک: راه رفتن روی مسیر رنگی

بازی تعادلی با کودک: راه رفتن روی مسیر رنگی

بازی تعادلی چیست؟ در این مطلب با یک بازی ساده برای کودکان که توی خانه هم قابل اجراست آشنا شوید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

وسایل مورد نیاز

آنچه نیاز دارید:

  • تعدادی شال یا روبان یا طناب یا نوارهای رنگی بلند

نحوهٔ انجام بازی

برای انجام این بازی ساده به ترتیب زیر عمل کنید:

  • کف اتاق فضای بازی را تمیز کنید.
  • شال‌ها را به شکلی تا کنید که پهنای آنها مثلاً ۱۰ سانتی‌متر شود.
  • آنها را روی زمین به دنبال هم قرار دهید تا یک مسیری مستقیم یل پر از پیچ‌وخم با توجه به سن کودکتان بسازید.
  • اگر شال به تعداد کافی ندارید، نوارهای رنگی را روی زمین بچسبانید یا با گذاشتن تعدادی روبان و ثابت کردنشان روی زمین با چسب نواری، مسیری مستقیم یا منحنی‌شکل برای راه رفتن درست کنید و اگر هیچ‌کدام را ندارید، فقط با گذاشتن یک طناب روی زمین هم می‌توان این بازی را انجام داد.
  • شما می‌توانید از رنگ‌های مختلف استفاده کنید و قوانین منحصربه‌فردی برای چگونگی راه رفتن کودکان روی آنها داشته باشید.
  • به عنوان مثال، اگر نوار آبی باشد بچه‌ها باید یک دستشان روی دست دیگرشان باشد و راه بروند، یا اگر آن نوار سبز باشد باید لی‌لی‌کنان بروند.
  • کودکان باید قوانین را دنبال کنند و فقط روی نوارهای رنگی راه بروند نه روی زمین و اگر پایشان از روی نوارها رد شود باید از بازی خارج شوند.
  • کودکی که بتواند کل مسیر نوارهای رنگی را بدون اینکه پایش با زمین برخورد کند برود برنده است.

مقالات مرتبط

گزارش اشکال