ویدیوهای کودکان

چطور از نوزادان و بچه‌های بزرگ‌تر مراقبت کنیم؟ چه زمانی کودکمان را دکتر ببریم و چقدر به نوزاد شیر و به بچه‌ها غذا بدهیم؟ ویدیوهای مربوط به سلامت و زندگی کودکتان را ببینید.